Algemene Voorwaarden gebruik Auping beeldenbank

Eigendom van de Auping beeldenbank
Deze beeldenbank is eigendom van Koninklijke Auping bv. De inhoud en alle bestanden van deze beeldenbank zijn eigendom van Koninklijke Auping bv. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koninklijke Auping bv is het verboden de beelden in welke vorm te verveelvoudigen en/of te kopiëren. Beelden uit de beeldenbank mogen niet bewerkt of beplakt worden.

Gebruik van de beelden
Beelden mogen niet uitgeleend of overgedragen worden aan derden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Koninklijke Auping bv. De beelden in de beeldenbank zijn voorbehouden van wijzigingen in kleur, model, uitvoering, maatvoering en constructie.

Gebruik beelden voor eigen website
Voor gebruik op een eigen website mogen alleen foto’s van Auping producten worden gebruikt die afkomstig zijn uit de Auping beeldenbank. Voor gebruik van deze foto’s dient de dealer voorafgaand schriftelijke toestemming van Koninklijke Auping bv te verkrijgen.

Toegang en uitsluiting
Toegang tot de beeldenbank staat open voor de gebruiker met een toegangscode. Indien een gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden heeft Koninklijke Auping bv het recht om die gebruiker uit te sluiten van toegang tot de beeldenbank.